Privacy Policy

 

Lief Tael hond & baas coaching – Diana Beije

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je mij schriftelijk via onderstaand mailadres bereiken.

E-mailadres: diana@hondenbaascoaching.nl

 

Bedrijfsgegevens:

Lief Tael

Klaproos 76

4421 ML Kapelle

KvK-nummer: 87101831

 

Op welke manier verzamel en verwerk ik persoonsgegevens?

Contactformulier: je kunt contact met me opnemen via het contactformulier op mijn website, daarin staan de volgende invulvelden: naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats, welk traject jouw interesse heeft, eventuele persoonsgegevens in jouw bericht.

Ander contact: als wij contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld via de email of telefoon, zal ik daarbij jouw naam en contactgegevens (emailadres, telefoonnummer) verwerken.

Bij het aangaan van de opdracht: bij het aangaan van de opdracht vraag ik jouw NAW gegevens, emailadres en telefoonnummer op, als je die me nog niet hebt gegeven en kan ik je ook vragen om informatie over jouw situatie zodat ik daar een goed beeld van heb. Dit is bijvoorbeeld informatie over jouw gezinsopbouw en dagelijkse planning.
Tijdens de begeleiding: tijdens de begeleiding verwerk ik ook persoonsgegevens zoals beeldmateriaal van jou, jouw thuissituatie en input die je zelf op de begeleiding geeft.

 

Waarvoor verwerk ik jouw persoonsgegevens (voor welke doeleinden)?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact, contactformulier of aanvraagformulier

Je kunt met mij contact opnemen via mijn contactformulier of door mijn aanvraagformulier in te vullen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van het bericht, je naam en e-mailadres verwerk ik met het doel om met je te kunnen communiceren.

Intakeformulier

Bij het aangaan van de opdracht kan ik je vragen (niet altijd) een intakeformulier in te vullen.

Ik verwerk de persoonsgegevens die je daarin opgeeft om met jou te kunnen communiceren, om jou informatie toe te kunnen sturen, bijvoorbeeld over de begeleiding, om afspraken te maken, om een goed beeld te krijgen van jouw gezin, de hond, de situatie, de problemen en de aandachtspunten en in het algemeen om jou te begeleiden tijdens het traject.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Videobeelden

Mogelijk vraag ik je tijdens het traject videobeelden naar mij sturen van jouw hond en de situatie waarin ongewenst gedrag plaatsvindt. Deze beelden zijn noodzakelijk voor de begeleiding van jouw hond en dus voor het uitvoeren van de opdrachtovereenkomst.

Aanvragen, facturatie en betaling

In antwoord op jouw aanvraag, gebruik ik jouw NAW gegevens en emailadres. Voor de facturatie verwerk ik jouw NAW gegevens en e-mailadres en eventuele overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. De factuurgegevens en betaalgegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een financiële administratie te voeren en mijn eigen gerechtvaardigd belang om een administratie te voeren.

 

Met wie deel ik jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mijn eigen praktijk maar ik maak daarbij wel gebruik van leveranciers en soms moet ik met andere partijen jouw gegevens delen:

Hosting van mijn website. Mijn website wordt gehost bij een Nederlandse hosting partij.

E-mailprogramma. Voor het versturen van mijn gewone e-mails gebruik ik Outlook van Microsoft. Microsoft Nederland is gevestigd in Nederland.

Betaaldiensten. Voor het verwerken van de betalingen gebruik ik een Nederlandse betaalprovider.

Bank. Voor het verwerken van jouw betalingen worden jouw betaalgegevens gedeeld met mijn en jouw bank. Mijn bank is in Nederland gevestigd.

Boekhouder. Mijn boekhouder ontvangt de factuurgegevens en transactiegegevens en is in Nederland gevestigd.

Opslag informatie in de cloud. De informatie die wij online uitwisselen (behandelplan, input daarop e.d.) sla ik op in Google Drive.

Incassobureau. Mocht je een factuur van mij niet betalen en ik de incasso uit handen geven dan zal het incassobureau de daarvoor noodzakelijke gegevens van mij ontvangen. Ik gebruik een Nederlands incassobureau.

Juridische procedure. Natuurlijk hoop ik niet dat we ooit in een juridische procedure verwikkeld raken maar in dat geval zou ik gegevens moeten delen met mijn advocaat, een deurwaarder en de rechtbank. Ik ga er van uit dat die allemaal in Nederland gevestigd zijn.

Overheidsinstanties. Daarnaast kan ik door een overheidsinstantie worden gevraagd om inzage te geven in bepaalde gegevens, zoals facturen die ik aan de Belastingdienst moet verstrekken. Dat doe ik dan omdat ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Worden jouw gegevens buiten de Europese economische ruimte (eer) verwerkt?

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Voor het bewaren van jouw gegevens gebruik ik de volgende bewaartermtermijnen:

Contact, contactformulier of aanvraagformulier: als we een opdrachtrelatie aangaan bewaar ik jouw gegevens tot 2 jaar na het einde van het traject en anders verwijder ik ze zodra duidelijk is dat we geen opdrachtrelatie aangaan.

Intakeformulier: jouw NAW-gegevens en andere informatie die ik nodig heb om de opdracht aan te tonen bewaar ik 7 jaar na het betreffende fiscale jaar, andere informatie, zoals de thuissituatie verwijder ik binnen 2 jaar na het einde van het traject.

Videobeelden. De videogesprekken en -beelden bewaar ik tot 2 jaar na het einde van het traject.

Workshops/trainingen. Deze informatie bewaar ik 7 jaar na het betreffende fiscale jaar.

Financiële administratie. Gegevens in mijn financiële administratie bewaar ik 7 jaar na het betreffende fiscale jaar.

Juridische procedure. Gegevens in verband met een juridische procedure bewaar ik tot 5 jaar nadat deze is afgewikkeld.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;

informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;

incorrecte gegevens te laten corrigeren;

onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

jouw gegevens te laten verwijderen;

jouw gegevens te laten beperken;

bezwaar te maken tegen het de verwerking van jouw gegevens; als ik jouw gegevens gebruik voor direct marketing doeleinden en je vraagt mij daarmee te stoppen dan zal ik dat doen – dit kun je bijvoorbeeld ook doen door te klikken op de afmeldknop in een bericht;

als je toestemming hebt gegeven voor een bepaald gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;

als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machine leesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen via de contactgegevens die hieronder staan genoemd bij “Over mij”. Het kan zijn dat ik in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren of daar slechts gedeeltelijk aan te voldoen.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Op mijn website worden geen cookies geplaatst.

 

Wijzigingen van deze verklaring

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Deze privacyverklaring is opgemaakt 24 augustus 2022.